evli ç ifte 3. oldum delirdim

slm hikaye okurlar ben mert kasyeriden ya&#351 &#305 m 30 1,84 boyunda 92 kilo esmer geni&#351 omuzlu ela g&ouml zl&uuml y&uuml m.Sanalda bir &ccedil iftle tan&#305 &#351 m&#305 &#351 t&#305 m kendileri ni&#287 de ilinden (isimler ger&ccedil ek de&#287 ildir) tolga 35 ya&#351 &#305 nda yeliz se 34 ya&#351 &#305 nda s&uuml per bir &ccedil ift yeliz g&uuml zelmi g&uuml zel al&#305 ml&#305 m&#305 al&#305 ml&#305 sexsi mi sexsi s&uuml per bir hatun.Sohbet koyula&#351 t&#305 k&ccedil a koyula&#351 m&#305 &#351 t&#305 en sonunda bana a&ccedil &#305 ld&#305 lar biz kar&#305 koca senden ho&#351 lan&#305 yoruz bizimle birlikte olmak istermisin dediler bende olmak isterim ama benim erkeklere ilgim yok ama yeliz den bende &ccedil ok ho&#351 land&#305 m red edilmeyecek s&uuml per birisi dedim neyse biz bunu bir d&uuml &#351 &uuml nelim dediler aradan tam 1 hafta ge&ccedil ti bende beni sildiler sanm&#305 &#351 t&#305 m bir bakt&#305 m msn deler mrb d&uuml &#351 &uuml nd&uuml n&uuml zm&uuml dedim evet bulu&#351 maya karar verdik dediler ben de olur dedim g&uuml n belirleyip yanlar&#305 na gittim soran olursada tolgan&#305 n asker arkada&#351 &#305 olacakt&#305 m beni ni&#287 denin bilindik bir al&#305 &#351 veri&#351 merkezinin &ouml n&uuml nden ald&#305 lar arabalar&#305 yla selamla&#351 arak evlerine do&#287 ru yola &ccedil &#305 kt&#305 k &ccedil ocuklar yokmu dedim onlar&#305 memlekete g&ouml nderdik dediler rahat edelim diye as&#305 l memleketleri ni&#287 de de&#287 ildi evlerine vard&#305 k yemekler i&ccedil e&ccedil ekler masada haz&#305 rlanm&#305 &#351 yelizele yol boyunca zaten g&ouml z g&ouml ze geldik beni yiyecekmi&#351 gibi bak&#305 yordu oturduk masaya yemekler filan yemeye ba&#351 lad&#305 k ortam gittik&ccedil e a&ccedil &#305 l&#305 yordu &#305 s&#305 n&#305 yorduk birbirimize yemekten sonra biraz alkol ald&#305 k iyice rahatlam&#305 &#351 t&#305 k yeliz ben geliyorum diyerek gitti bir gildi tam geldi sexsi s&uuml per k&#305 yafetlerini giyinde de geldi g&ouml z&uuml m yerinden &ccedil &#305 kacak gibi bak&#305 yordum eee nas&#305 l&#305 m dedi bana bende s&uuml perrrrr harikas&#305 n yeliz dedim sonra oynak bir cd takarak oynamaya ba&#351 lad&#305 tolga bizim hatun h&uuml nerlidir ha dedi yeti&#351 emezsin dedi kim beni yeti&#351 emiyecem dedim sen g&ouml r tolga bak dedim kalkt&#305 m ona e&#351 lik ederek bende oynamaya ba&#351 lad&#305 m yelizle birbirimize yakla&#351 arak ba&#351 lad&#305 k &ouml p&uuml &#351 meye seni u&ccedil uraca&#287 &#305 m sabaha kadar dedi bana hadi bakal&#305 m kim kimi u&ccedil aracak dedim bunu yat&#305 rd&#305 m yere benim herzamanki gibi en &ccedil ok sevdi&#287 im i&#351 yalamak ve yalatmakt&#305 vajinas&#305 na &ouml yle g&uuml zel yumuldumki bacaklar&#305 n&#305 n tir tir titredi&#287 ini hissediyordum yeliz rahat ol bu gece nin zevkini tat dedim ve kendisini yava&#351 yava&#351 b&#305 rak&#305 yordu yalad&#305 k&ccedil a ben o sesler &ccedil &#305 karmaya ba&#351 lad&#305 tolga da memelerini yal&#305 yordu inlemelerinden anlad&#305 mki yeliz bo&#351 al&#305 yordu daha dur sana dil darbesi yapaca&#287 &#305 m dedim yelize tolgada kar&#305 m bu gece ikimizin ne istiyorsan yapabilirsin dedi bende bana uyar dedim yeliz bo&#351 almas&#305 ndan sonra utanga&ccedil l&#305 &#287 &#305 gitti oldu bir panter yat&#305 n siz yata&#287 a dedi s&#305 ra bende dedi tolgayla yatt&#305 k yata&#287 a &ouml yle bir yal&#305 yorki dedi&#287 im gibi oldu bir vah&#351 i panter ikimizinde hakk&#305 nda geliyor nerdeyse ama ben ondan daha azg&#305 n&#305 m kafas&#305 n&#305 yalarken bast&#305 rd&#305 k&ccedil a bast&#305 r&#305 yordum nerdeyse bo&#287 ulacakt&#305 kusmaya ba&#351 lad&#305 birden ama yinede ben vaz ge&ccedil ermiyim domaltt&#305 m bunu vajinas&#305 na kafas&#305 n&#305 soktum &ouml nce sonra hepsini yiteledim ohhhhhh diye bir ses geldi bende vajinas&#305 n&#305 n s&#305 cakl&#305 &#287 &#305 n&#305 ate&#351 ini anlad&#305 m zuhal bu gece bu so&#287 uyacak ate&#351 ini alacam dedim hadi g&ouml relim dediler yelizi biraz &ouml yle gitgelden sonra bacaklar&#305 n&#305 omzuma ald&#305 m vajinas&#305 na giri&#351 yapt&#305 m tekrardan baya bir b&ouml yle gitgelden sonra dayanamaz hale gelip bo&#351 al&#305 yorum diyerek g&ouml be&#287 ine bo&#351 altt&#305 m arkas&#305 ndan tolga girdi vajinas&#305 na oda g&ouml b&#287 ine bo&#351 altt&#305 ve gidip ikimiz g&uuml zel bir du&#351 ald&#305 k temizlendik onu klozete domaltarak &#351 imdi sana dil darbesini g&ouml sterece&#287 im dedim vajinas&#305 ndan bir yal&#305 yordum arkas&#305 na kadar dil at&#305 yordum b&ouml yle yar&#305 m saat kadar yalad&#305 m deliyordu kimseye vermedim arkamdan ama sana serbest kocam g&ouml rmeden burda yap dedi bende olmaz dedim kocandan habersiz bir&#351 ey yapamam dedim ona s&ouml z verdim dedim tolgaya s&ouml yleyelim bir&#351 ey demez dedim sen s&ouml yle dedi yan&#305 na gittim tv ye bak&#305 yordu hakan izin varm&#305 arkadanda dedim vermezki dedi sen izin varm&#305 yokmu dedim rahat ol ne istersen yap dedi ama yan&#305 mda yap&#305 n dedi g&ouml rmek istyorum dedi yelizi bir utanma ald&#305 &ccedil a&#287 &#305 rd&#305 &#287 &#305 mda tolga yan&#305 na geldi hayat&#305 m rahat ol bu gece bizim dedi ne istiyorsan yap dedi ona sar&#305 larak seni &ccedil ok seviyorum dedi hakana sonra kremledik ikimizde ben penisimi oda arkas&#305 n&#305 ben yava&#351 yava&#351 girdim ahhhh ahhh diyerek ba&#287 &#305 r&#305 yordu sonra h&#305 zland&#305 m bu sefer sesi iyice artt&#305 yast&#305 &#287 &#305 getirdi tolga fazla ba&#287 &#305 rmas&#305 n diye sonra bakt&#305 m ki kan&#305 yor arkas&#305 dedim dural&#305 m istersen dedim zuhal hay&#305 r devam et &ccedil ok zevkliymi&#351 me&#287 erse diyerek devam ettim hakan bundan sonra bende hep arkadan yapacam dedi arka n&#305 n o kadar s&#305 k&#305 olmas&#305 ndan dolay&#305 bo&#351 almaya ba&#351 lad&#305 m ama bu sefer a&#287 z&#305 na ald&#305 bop&#351 ald&#305 ktan sonra tekrar yalad&#305 ve sabaha kadar 9 defa beraber olduk her yerini geni&#351 lettim ben doymak bilmem doyurmak isteyen bayanlar &ccedil iftler ve herkes sade erkekler hari&ccedil be&#351 y&uuml z k&#305 rk &uuml &ccedil &uuml &ccedil y&uuml z doksan dokuz k&#305 rk &uuml &ccedil on &uuml &ccedil msn eklmek isteyenler bekliyorum sizleri: yeni fantezileri bekliyorum…
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66

ç arş aflı eş im 2

Selam arkada&#351 lar!!!Ben Sabri. Daha &ouml nce &Ccedil ar&#351 afl&#305 E&#351 imi Siktirdim hikayesini yazm&#305 &#351 t&#305 m. Ben bile her okudu&#287 umda inan&#305 n yarra&#287 &#305 m dimdik oluyor. E&#351 im Burcu, benim onu uyutup siktirdi&#287 imden habersiz eski halinde. Bense onun sikili&#351 ini hayal ederek, yeni planlar pe&#351 indeydim. Birg&uuml n otob&uuml se bindi&#287 imizde, kalabal&#305 ktan dolay&#305 baya&#287 &#305 s&#305 k&#305 &#351 m&#305 &#351 t&#305 k. Bir ara otob&uuml s ani fren yap&#305 nca, e&#351 imin arkas&#305 ndaki 20 ya&#351 lar&#305 ndaki gen&ccedil , ister istemez e&#351 ime yap&#305 &#351 t&#305 . E&#351 im &ccedil oook utand&#305 . &Ccedil ocukta e&#351 im &ccedil ar&#351 afl&#305 oldu&#287 u i&ccedil in, y&uuml z&uuml k&#305 zard&#305 . E&#351 ime, kusura bakma abla dedi utanarak. E&#351 imde y&uuml z&uuml me &#351 a&#351 k&#305 n &#351 a&#351 k&#305 n bak&#305 yordu tepkim ne olacak diye. Ben sanki &ccedil ook k&#305 zm&#305 &#351 &#305 m havas&#305 nda, y&uuml z&uuml m&uuml buru&#351 turup yana &ccedil evirdim. Amac&#305 m bu olay&#305 koz olarak kullanmakt&#305 .Eve vard&#305 &#287 &#305 m&#305 zda, istedi&#287 in oldu sonunda de&#287 il mi? dedim. Oda ne iste&#287 i dedi. Bende, birisinin sana s&uuml rt&uuml nmesi i&ccedil in o kadar u&#287 ra&#351 t&#305 n otob&uuml ste, sonunda ba&#351 ard&#305 n dedim. E&#351 im hayretler i&ccedil inde, sen ne diyon, benim su&ccedil um yok ki dedi. Bende, &#351 imdi de su&ccedil um yok de, g&ouml t&uuml n&uuml &ccedil ocu&#287 un &ouml n&uuml ne daya, sonra da su&ccedil um yok de! E&#351 imde k&#305 zarak, Ya Allah a&#351 k&#305 na sen ne diyon! Ben bir &#351 ey yapmad&#305 m dedi. Bende sen bir&#351 ey yapmad&#305 n, o &ccedil ocuk yapt&#305 dedim. E&#351 imde, alt&#305 -&uuml st&uuml bir anl&#305 k hareketti, ne oldu ki dedi. Bende, &#351 imdi o gen&ccedil , kimi hayal ederek 31 &ccedil ekip bo&#351 alacak biliyor musun? Seni Burcu seni! dedim. Amac&#305 m onu yava&#351 yava&#351 bu konulara &ccedil ekmekti. Ben, ama senin i&ccedil in &ouml nemli de&#287 il de mi? i&ccedil ine sokmad&#305 ktan sonra d&#305 &#351 tan s&uuml rtm&uuml &#351 , senin g&ouml t&uuml n&uuml d&uuml &#351 &uuml nerek bo&#351 alm&#305 &#351 hi&ccedil umurunda de&#287 il de mi? dedim. E&#351 imde, bu kadar b&uuml y&uuml t&uuml lecek ne var &#351 imdi. Olan bir &#351 eyde yok dedi. O an evden &ccedil &#305 kt&#305 m, ak&#351 amd&#305 d&ouml nd&uuml m. Elime bir f&#305 rsat ge&ccedil irmi&#351 tim ve sonuna kadar kullanacakt&#305 m. Yemekti, tv derken yatmaya gittik. Ben sanki isteksiz mi&#351 im gibi davran&#305 yordum, ama azg&#305 nl&#305 ktan sald&#305 rmak &uuml zereydim. E&#351 im yatakta bana d&ouml nerek, l&uuml tfen bu kadar uzatma art&#305 k dedi. Bende tamam, nas&#305 l istersen dedim. Yava&#351 yava&#351 soyunmaya ba&#351 lad&#305 m. E&#351 imde soyunmaya ba&#351 lad&#305 . E&#351 imi Dudaklar&#305 ndan &ouml pmeye ba&#351 lad&#305 m, ellerimde memelerini ok&#351 uyordu. Bende oda &ccedil ok istekliydik. E&#351 imi alt&#305 ma al&#305 p, yarra&#287 &#305 m&#305 am&#305 na sokmadan s&uuml rtmeye ba&#351 lad&#305 m. Amac&#305 m onu azd&#305 r&#305 p k&#305 vama getirmekti. 2-3 dk sonra e&#351 im alt&#305 mda k&#305 vranmaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 . E&#351 im,hadi sok daha ne bekliyosun, yarra&#287 &#305 n&#305 i&ccedil inde hissetmek istiyorum dedi. Bende, tam zaman&#305 d&#305 r deyip o &ccedil ocuk sokamad&#305 ama ben sokuyom de&#287 il mi? a&#351 k&#305 m dedim. E&#351 imde o istesede sokamazd&#305 zaten, bir tek sen sokabilirsin bu am&#305 ma dedi. Ben azmaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 m ama hi&ccedil durmak istemiyordum. &Ccedil &uuml nk&uuml e&#351 imi bu durumda bir daha hi&ccedil yakalayamayabilirdim. Ben, &ccedil ocuk ne kadar istemi&#351 tir seni sikmeyi de&#287 il mi? dedim. E&#351 im ald&#305 &#287 &#305 zevkin etkisiyle, evet &ccedil oook istemi&#351 tir, yarra&#287 &#305 n&#305 g&ouml t&uuml me bast&#305 rmas&#305 ndan anlad&#305 m. Bende e&#351 ime, sen o an istemedin mi? seni sikmesini dedim. E&#351 imde etkilenmedim desem yalan olur dedi. Ben de i&ccedil imden i&#351 tamamd&#305 r deyip, o zaman &#351 imdi seni o sikiyormu&#351 gibi hayal ederek devam edelim dedim. E&#351 im zevke gelmi&#351 ti. Neden dir bende bilmiyorum ama bana kar&#351 &#305 koyam&#305 yordu. Tamam a&#351 k&#305 m, sen ne istersen onu yapal&#305 m dedi. Ben de, d&uuml &#351 &uuml nsene a&#351 k&#305 m, &#351 imdi o gen&ccedil yarra&#287 &#305 n&#305 am&#305 na sokmu&#351 seni sikiyor, ne g&uuml zel oludu de&#287 il mi? dedim. E&#351 imde, evet can&#305 m &ccedil ok g&uuml zel olurdu dedi. Ben hayat&#305 mda almad&#305 &#287 &#305 m zevki alm&#305 &#351 t&#305 m. &#304 lk kez e&#351 imden bu kelimeleri duyuyordum. E&#351 imde genelde sexe d&uuml &#351 k&uuml n biri de&#287 ildir ama o gece 3 kez beraber olmu&#351 tuk. Daha sonralar&#305 , daha rahat konu&#351 maya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 k bu konular&#305 .MSN : E&#351 i tesett&uuml rl&uuml olmayan hi&ccedil kimse eklemesin!!!E&#351 imin resimlerini de payla&#351 abilirim. (a&ccedil &#305 k de&#287 il)
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66